slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

VELKOMMEN TIL KLIMAARKIVET

Dette nettstedet inneholder forskningsmateriale, artikler og kopier av foredrag om klima.
Spesifikke temaer i nettstedet kan lokaliseres enten via toppmenyen eller menyen på venstre side.
Menyen har en rekke temaer og undertemaer om klima. Klikk på disse for å få frem lister over
materiale om det valgte tema eller undertema. Alle menypunktenes lister er lenker til innlagt materiale.
For mer informasjon: Om Klimaarkivet

Klimarkivets nyeste artikler:

Den elektriske bilen – et blindspor?

Oppsummering: Stortinget har bestemt at alle biler som selges i Norge etter år 2025 skal være fossilfrie. Det kan rettes spørsmål om dette vedtaket i et globalt perspektiv, siden Norge allerede dekker energibehovet med 100% fornybar energi. Et aktuelt spørsmål er om det er nok el-nettkapasitet til å møte dette forvendede økte el-energibehovet.

Klimamodellen må forkastes

Oppsummering: For at en modell, teori, hypotese skal tilfredsstille natiurvitenskapelig metode må en rekke krav være oppfyllt. Alle resultater av en modell etc. skal være kontrollerbare.  Hvis så ikke er tilfelle, er det ikke naturvitenskap. FNs klimapanel IPPCs prognoser om global temperaturutvikling har feilet basert på den feilaktige oppfatning at økt CO2 innhold i atmosfæren er temperaturpådriver, mens det påviselig er motsatt.

Upcoming Research Will Buck The ‘Consensus’ And Show Antarctica Is Still Gaining Ice

Oppsummering: Smelter isen i Antaritika eller øker det med is? En forsknings-rapport hevdet nylig at det har vært en dramatisk reduksjon av is de siste årene. En ny studie av glasiolog Zwally ved NASA hevder nå at tap av ismasse i vestlige  Antartika er kompensert av økt isvolum  i østlige områder.

Business Standard Climate Change

TEMA: Klimaendringer

Business Standard: Climate change may increase arable land: Study

Press Trust of India    Last Updated at May 25, 2018 13:00 IST

Oppsummering: En studie har etablert at global oppvarming kan øke landsbruksareal med hele 44 % i den boreale(nordlige) del av kloden ved år 2100. Men økt tempertur vil også øke nedbør og fordampning i mer sydlige områder som vil forandre vannbalansen globalt og produserer mer tørke i disse områdene. Dette vil trolig skape mer ustabile landbruksforhold i mange områder.

Cooling Ocean Air Temps

Oppsummering: Havets overflatetemperatur er den beste indikator på varneenergi tatt opp eller avgitt fra atmosfæren. Måling av vanntemperatur er derfor en mer stabil måte å måle temperturvariasjoner, spesielt siden haven utgjør 71 % av jordens overflate. Forskning har vist at lufttemperatur ligger 2-3 måneder etter forandringer i havets overflatetempertur: Forandringer i atmosfærens innhold av CO2 ligger også 11-12 måneder etter.       

Solenergi i Tyskland

Kilde: Global Warming Policy Foundation  (21.04.2018)

Oppsummering:Tysklands andel av solenergi synker og investeringstakten er også nedadgående. En viktig årsak til denne utviklingen er  regjeringens gradvise reduksjon i direkte subsidier. De siste 7 åren har det vært en dramatisk nedgang i arbeidsplasser som er relatert solenergi.

Isalger som vokser uten lys

Grønlandske isalger setter verdensrekord: Vokser nesten uten noe lys

Dansk forskning viser at temperaturstigning i snøen gagner næringskjeden i Arktis. Gang på gang blir forskere overrasket over hvilken fantastisk evne organisk liv har til alltid å finne en metode for å tilpasse seg ekstreme forhold. Dette gjelder også isalger, som vokser på undersiden av isen i arktiske farvann.

Klimapolitikk: Elektrisitetspriser i Australia

Kilde: Institute of Public Affairs (IPA) Australia (30.08.2017)

Institute og PublicAffairs (IPA) i Australia illustrer at elektristetsprisene i landet har økt i takt med at myndigheten i delstatene har introdusert fornybar energi, som alternativ til billigere fossilt drivstoff.

November Arctic Refreezing

Synopsis: Månedlig utbredelse av havis i Arktis i løpet av 2017 har tatt seg opp og kan nå sammenliknes med tidligere dekade

Kilde: Global Warming Policy Forum (GWPF)

Forfatter: Ron Clutz, Science Matters 03.12.2017

Verdens matvaresituasjon 2017

Kilde: FN-organet Food and Agricultural Org. (FAO)

Synopsis: Den globale produksjonen av tradisjonelle kornslag nådde et historisk høyt nivå i løpet av 2017

FAO Cereal Supply and Demand Brief

Klimaarkivets formålsparagraf

Å presentere forskningsmateriale som kan belyse, på en nøytral og balansert måte, hvordan 
klima har forandret seg over tid og hvilke faktorer som påviselig kan påvirke klimautviklingen.
Klimaarkivet tar ikke noe standpunkt i debatten om det kompliserte klimaspørsmålet. Innholdet
i nettstedet står for forfatternes egne meninger og oppfatninger og som har samtykket i å bli
inkludert i klimaarkivet.
 
Klimarkivet er et norskspråklig nettsted. Når det er naturlig eller ønskelig vil vi også ta med engelskspråklig materiale. Dette kan være ledsaget av en oppsummering på norsk som er forfattet eller oversatt av Klimaarkivets redaksjon.
 
Les mer:  Hva er klima?

ANSVARLIGE FOR KLIMAARKIVET

Nettstedet ble registrert i NORID 10.mars 2011 og er derfor lovlig beskyttet.  
Ansvarlig redaktør John Sverre Svendsen (mail: editor”krøllalfa” klimaarkivet.no*) vedrørende innhold
Webansvarlig Tor Hofstad (mail: webmaster”krøllalfa”klimaarkivet.no* ) vedrørende tekniske spørsmål/feil
(mailadressene er ”forvansket” for beskyttelse mot spam-roboter).
All innsats med å holde Klimaarkivet oppdatert, er basert på frivillig, ulønnet basis. På grunn av en del andre prioriteringer har dette arbeidet vært inaktivt en periode, men er nå tatt opp igjen.
Klimaarkivet mottar gjerne artikler som omhandler tema relatert klima og
inviterer alle som er interessert i det kompliserte klimaspørsmålet til å ta kontakt med redaksjonen, 
Les mer : Om Klimaarkivet                 
 
Klimaarkivet er under oppgradering for å bedre presentasjonen av innholdet og mottar gjerne
tips og forslag om forbedringer.
 
Menyen inneholder følgende punkter:
 
Aktuelt:       Liste over artikler og nyheter  som må ansees å være særlig viktige

Foredrag:     Liste over og kopier av foredrag avholdt i Seniorteknologenes temagruppemøter

Artikler:       Alfabetisk opplisting av alle artikler på nettstedet
    
Debatt:        Liste over  klimarelaterte debattinnlegg  i Teknisk Ukeblad
    
IPCC:          Liste over materiale og  artikler som vedrører FNs klimapanel (IPCC)

Lenker:        Liste over andre nettsteder som behandler klimatema
 
Om Klimaarkivet:Bakgrunnstoff om nettstedet Klimaarkivet.
Alle menypunktenes lister er lenker til den enkelte artikkel

Menyen på venstre side er Navigering etter tema

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer