Du er her

AKTUELT

Den elektriske bilen – et blindspor?

Oppsummering: Stortinget har bestemt at alle biler som selges i Norge etter år 2025 skal være fossilfrie. Det kan rettes spørsmål om dette vedtaket i et globalt perspektiv, siden Norge allerede dekker energibehovet med 100% fornybar energi. Et aktuelt spørsmål er om det er nok el-nettkapasitet til å møte dette forvendede økte el-energibehovet.

Business Standard Climate Change

TEMA: Klimaendringer

Business Standard: Climate change may increase arable land: Study

Press Trust of India    Last Updated at May 25, 2018 13:00 IST

Oppsummering: En studie har etablert at global oppvarming kan øke landsbruksareal med hele 44 % i den boreale(nordlige) del av kloden ved år 2100. Men økt tempertur vil også øke nedbør og fordampning i mer sydlige områder som vil forandre vannbalansen globalt og produserer mer tørke i disse områdene. Dette vil trolig skape mer ustabile landbruksforhold i mange områder.

Cooling Ocean Air Temps

Oppsummering: Havets overflatetemperatur er den beste indikator på varneenergi tatt opp eller avgitt fra atmosfæren. Måling av vanntemperatur er derfor en mer stabil måte å måle temperturvariasjoner, spesielt siden haven utgjør 71 % av jordens overflate. Forskning har vist at lufttemperatur ligger 2-3 måneder etter forandringer i havets overflatetempertur: Forandringer i atmosfærens innhold av CO2 ligger også 11-12 måneder etter.       

Solenergi i Tyskland

Kilde: Global Warming Policy Foundation  (21.04.2018)

Oppsummering:Tysklands andel av solenergi synker og investeringstakten er også nedadgående. En viktig årsak til denne utviklingen er  regjeringens gradvise reduksjon i direkte subsidier. De siste 7 åren har det vært en dramatisk nedgang i arbeidsplasser som er relatert solenergi.

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Forfatter: Arne W Grønhaug, geolog

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

The truth about the global warming pause

Kilde: Global Warming Policy Forum (GWPF)

Forfatter David Whitehouse

Korrekt om klima

av Stein Bergsmark

En skriftserie om klimavitenskap og politikk

Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

Solenergi i Norge er unødvendig, kostbart og uten klimaeffekt

Kilde: Aftenposten 18.mai 2017, forfatter Petter Tuvnes, sivilingeniør
 
I Norge produseres mer elektrisk strøm enn vi bruker: Produksjonen i 2016 var 149,5 TWh og eksporten på 16,5 TWh. Kraftoverskuddet i Norden forventes å femdobles frem mot 2030.
 
Beliggenhet, energiforsyning og produksjon av strøm tilsier at Norge er det landet i verden som minst trenger solenergi.
 

Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?

Publisert i Aftenposten Debatt 28. 03. 2017
 
Forfattere: Forsker Per Kristian Rørstad, professorTorjus Folsland Bolkesjø, professor Hans Fredrik Hoen, professor Birger Solberg og professor Erik Trømborg, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
 

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer