Du er her

AKTUELT

Skal lage diesel av plastavfall

ENOVA støtter bygging av et pilotanlegg i Nes kommune for omdanning av plastavfall til flytende syntetisk drivstoff, med et bidrag på kr. 10 498 000. Prosjekteier og teknologileverandør er Quantafuel AS, med underleverandør Hulteberg AB.

Prosjektet er en teknologisk innovasjon, med energieffektiv teknologi for omforming avplastavfall til flytende syntetisk drivstoff i en vesentlig mer energieffektiv prosess enn dagens kjente teknologier.

Biodrivstoff, løsninger eller håpløsheter i serie

Forfatter: Erik B. Næss, teknolog, Oslo

NRK-programmet Debatten torsdag 16/3 har utløst skred av kommentarer, noen jordnære og noen av optimistisk, opportunistisk natur. VITEN artikkelen her i avisen 23/3 er i den kategori og spredning av litt kaldt vann kan være på sin plass. 

Alle aktuelle biodrivstoff som kan utvikles som energibærere og fremstilles industrielt har et prosesselement til felles; energibehovet for å drive prosessen gjennom alle trinn nødvendig for å ’foredle’ råstoffet til en kvalitet med de rette egenskaper for innblanding i bensin og diesel.

Nærmere løsning for biodrivstoff

Aftenposten. Publisert på trykk 23.03.2017.
Forfattere : Professor Svein Jarle Horn (NMBU), Forskningssjef Rasmus Astrup (NIBIO), Senior Adviser  Bernd Wittgens (SINTEF), Forskningsdirektør Duncan Akporiaye (SINTEF). 

Restmaterialer fra skogsektoren har et stort potensial, mener forskerne. Det er bare halvparten av en trestammen som blir til trelast. Resten er bark, sagflis og flis.

Norsk klimapolitikk - kostnader og ulemper

Forfatter: Rögnvaldur Hannesson, Professor emeritus. Norges Handelshøyskole

Februar 2017

Innledning – Norges forunderlige klimapolitikk

Et flertall av norske politikere og mediafolk later til å være overbevist om at verden har et klimaproblem. De synes å tro at utslipp av kulldioksyd fører til høyere temperatur og mer såkalt ekstremvær (nedbør, storm). Som konsekvens av høyere temperatur frykter man verdenshavene vil stige i akselererende fart. Disse forestillingene bunner i rapportene fra FN’s klimapanel og utsagn fra engasjerte og profilerte klimaforskere som har det travelt med å overbevise makthavere og opinionsdannere om de strakstiltak som skulle være nødvendige for å redde kloden på lengre sikt.

State of the climate 2016

Rapporten er forfattet av Ole Humlum, professor I fysisk geografi ved universitetet på Svalbard. Den er skrevet på engelsk og frikjenner CO2-utslipp som årsak til klimaendringene. Isteden peker rapporten på endel naturlige endringer som årsaken. Rapporten har vedlagt en norsk oversettelse av "executive summary".

Ekstremvær

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a.western:link { }a.ctl:link { }

Det er ikke registrert noen økning i antall ekstremværhendelser i Norge de siste 20 år. Har ikke den jevneøkning av atmosfærisk CO2 noen betydning for antall ekstremværhendelser?

Notat om CO2

Det er viktig å gjøre oppmerksom på det fremragende arbeidet som Craig Idso og medarbeidere gjør med bl.a. å ukentlig publisere oversikt over nye vitenskapelige avhandlinger om CO2 og klima.
 
Klimaarkivets redaktør John Sverre Svendsen har utarbeidet en rapport basert på innspill fra Morten Jødal og Tom V Segalstad.

New Paper refutes Walrus-Climate scare

London, 20 oktober: Et nytt orienteringsskriv utgitt av Global Warming Policy Foundation avviser påstander om at den arktiske hvalrossen er i fare på grunn av den globale oppvarmingen.

Rapport: Vitenskapelig fakta om klima

Rapporten inneholder fakta om klima, en vurdering om av FN klimapanels klimaprognoser og en beskrivelse av faktorer som påvirker jordens klima.

Kan vi stole på IPCCs påstand om at CO2 styrer klimaet?

Konklusjon: IPCC har nettopp lansert sin femte klimarapport i tre deler. Den første rapporten omhandler selve klimateorien, de to andre omhandler konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer og forslag til samfunnsendringer som følge av disse. Alle tre delrapporter svikter når det klimavitenskapelige grunnlaget svikter.

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer