Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide

Oppsummering: En gjennomgang av forskningslitteratur som omhandler miljøkonsekvenser av økt atmosfærisk innhold av karbondioksid (CO2), har konkludert at økingen i løpet av det 20. og 21 århundre har ikke resultert noen skadelige effekter på jordens vær og klima. Økt CO 2 har imidlertid ført til en markant stimulert plantevekst. Spådommen om skadelig klimaeffekt som et resultat av fremtidige økt bruk av hydrokarboner og relativt beskjedne drivhusgasser som CO2, er ikke i samsvar med nåværende kunnskaper basert på eksperimenter.

De miljømessige effekter av den raskt økende nukleære og hydrokarbonære energiindustri er også diskutert i rapporten.

Viktig! Artikkelen initierte en større protest-aksjon mot Kyoto-avtalen I 1997, som varte til 2008. Totalt undertegnet 31.487 amerikanske vitenskapsmenn protesten, hvorav 9. 029 med doktorgrad. Det er langt over 3 ganger det antall vitenskapsmenn som FNs klimapanel forholder seg til.      

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer