Du er her

INNHOLD RELATERT TIL FNs KLIMAPANEL(IPCC)

Lenke til nettsidene til IPCC: www.ipcc.ch

Klimamodellen må forkastes

Oppsummering: For at en modell, teori, hypotese skal tilfredsstille natiurvitenskapelig metode må en rekke krav være oppfyllt. Alle resultater av en modell etc. skal være kontrollerbare.  Hvis så ikke er tilfelle, er det ikke naturvitenskap. FNs klimapanel IPPCs prognoser om global temperaturutvikling har feilet basert på den feilaktige oppfatning at økt CO2 innhold i atmosfæren er temperaturpådriver, mens det påviselig er motsatt.

Korrekt om klima

av Stein Bergsmark

En skriftserie om klimavitenskap og politikk

Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

A New Paper on Disaster Losses and Climate Change

En ny forskningsrapport dukket opp i Climate Change denne uken av Visser et al. som ser på katastrofer og klimaendringer. I likhet med andre studier og IPCC, finner Visser et al. ingen trender i normaliserte katastrofe tap, ved å se på flere beregninger av økonomiske og menneskelige tap.
 
Kilde: Hans Visser (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven, The Netherlands), Springer link

Climate Model Credibility Gap

Marine og jord proxy registreringer tyder på at det var en topp i den globale oppvarmingen mellom 10.000 og 6000 år siden, etter slutten av siste istid.
Siden den klimatiske optimale perioden har Jorden gjennomgått en global nedkjøling. Den fysiske mekanismen ansvarlig for denne globale nedkjøling har forblitt ukjent og passer ikke inn med de nåværende CO2 baserte klimamodellene. Disse klimamodellene genererer en robust global årsmiddel oppvarming i hele klimaperioden, hovedsakelig som svar på et økende CO2-nivå og albedo endringer på grunn av vikende innlandsis.

Et nøkternt forsvar av IPCC

Les her om Don Aitkens forsvar av IPCC

En nøktern kritikk av IPCC.

Les her om Don Aitkins kritikk av IPCC.

Climate Change Reconsidered II (vol.2): Biological Impacts

The human impact on global climate is small, and any warning that may occur as a result of human carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gas emissions is likely to have little effect on global temperatures, thecryosphere (ice-covered areas), hydrosphere (oceans, lakes, and rivers), or weather, NIPCC states in a summary for  policymakers

Påstanden om: «97 % enighet blant vitenskapsmenn om at CO2 er årsaken til den globale oppvarming» er grundig tilbakevist.

En rekke kommentatorer til IPCCs konklusjoner om at menneskeskapt CO2 er den eneste årsaken til global oppvarming, har påstått at det er «97 % enighet blant vitenskapsmenn om dette». Disse referer seg til en forskningsrapport (John Cook et al.) som konkluderer med dette. En ny studie viser at man kan ikke trekke en slik konklusjon av de underliggende data i denne forskningsrapporten.

Rapport: Vitenskapelig fakta om klima

Rapporten inneholder fakta om klima, en vurdering om av FN klimapanels klimaprognoser og en beskrivelse av faktorer som påvirker jordens klima.

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer