Du er her

Biodrivstoff

Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?

Publisert i Aftenposten Debatt 28. 03. 2017
 
Forfattere: Forsker Per Kristian Rørstad, professorTorjus Folsland Bolkesjø, professor Hans Fredrik Hoen, professor Birger Solberg og professor Erik Trømborg, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
 

Skal lage diesel av plastavfall

ENOVA støtter bygging av et pilotanlegg i Nes kommune for omdanning av plastavfall til flytende syntetisk drivstoff, med et bidrag på kr. 10 498 000. Prosjekteier og teknologileverandør er Quantafuel AS, med underleverandør Hulteberg AB.

Prosjektet er en teknologisk innovasjon, med energieffektiv teknologi for omforming avplastavfall til flytende syntetisk drivstoff i en vesentlig mer energieffektiv prosess enn dagens kjente teknologier.

Biodrivstoff, løsninger eller håpløsheter i serie

Forfatter: Erik B. Næss, teknolog, Oslo

NRK-programmet Debatten torsdag 16/3 har utløst skred av kommentarer, noen jordnære og noen av optimistisk, opportunistisk natur. VITEN artikkelen her i avisen 23/3 er i den kategori og spredning av litt kaldt vann kan være på sin plass. 

Alle aktuelle biodrivstoff som kan utvikles som energibærere og fremstilles industrielt har et prosesselement til felles; energibehovet for å drive prosessen gjennom alle trinn nødvendig for å ’foredle’ råstoffet til en kvalitet med de rette egenskaper for innblanding i bensin og diesel.

Nærmere løsning for biodrivstoff

Aftenposten. Publisert på trykk 23.03.2017.
Forfattere : Professor Svein Jarle Horn (NMBU), Forskningssjef Rasmus Astrup (NIBIO), Senior Adviser  Bernd Wittgens (SINTEF), Forskningsdirektør Duncan Akporiaye (SINTEF). 

Restmaterialer fra skogsektoren har et stort potensial, mener forskerne. Det er bare halvparten av en trestammen som blir til trelast. Resten er bark, sagflis og flis.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer