Du er her

Historiske data

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Forfatter: Arne W Grønhaug, geolog

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

Climate Model Credibility Gap

Marine og jord proxy registreringer tyder på at det var en topp i den globale oppvarmingen mellom 10.000 og 6000 år siden, etter slutten av siste istid.
Siden den klimatiske optimale perioden har Jorden gjennomgått en global nedkjøling. Den fysiske mekanismen ansvarlig for denne globale nedkjøling har forblitt ukjent og passer ikke inn med de nåværende CO2 baserte klimamodellene. Disse klimamodellene genererer en robust global årsmiddel oppvarming i hele klimaperioden, hovedsakelig som svar på et økende CO2-nivå og albedo endringer på grunn av vikende innlandsis.

Australian Met Office Accused Of Manipulating Temperature Records

Det australske meteorologiske byrået(Austrialian Bureau of Meterology) har blitt anklaget for å manipulere historiske temperaturer for å passe en allerede bestemt teori om global oppvarming.
 
Forsker Jennifer Marohasy hevder de justerte dataene ligner mer propaganda enn vitenskap.
 
Kilde: TheAustralian og GWPF

Ikke varmere i Norge i 1990 enn på 1800-tallet

Konklusjon:

  • Årsgjennomsnitts-temperaturen for Oslo og Svalbard har vist meget liten endring.
  • Om det finnes steder på jorden hvor det over de siste 100 – 150 år har skjedd noen dramatisk temperaturøkning, er den i lys av funnene fra Oslo og Svalbard, ikke global.
  • Det er ingen positiv korrelasjon mellom CO2 konsentrasjon og bakketemperatur.
  • Lovverk og bestemmelser som er basert på feilaktig grunnlag, bør nå  gjennomgås og omgjøres.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer