Du er her

Klimaendringer

Business Standard Climate Change

TEMA: Klimaendringer

Business Standard: Climate change may increase arable land: Study

Press Trust of India    Last Updated at May 25, 2018 13:00 IST

Oppsummering: En studie har etablert at global oppvarming kan øke landsbruksareal med hele 44 % i den boreale(nordlige) del av kloden ved år 2100. Men økt tempertur vil også øke nedbør og fordampning i mer sydlige områder som vil forandre vannbalansen globalt og produserer mer tørke i disse områdene. Dette vil trolig skape mer ustabile landbruksforhold i mange områder.

Verdens matvaresituasjon 2017

Kilde: FN-organet Food and Agricultural Org. (FAO)

Synopsis: Den globale produksjonen av tradisjonelle kornslag nådde et historisk høyt nivå i løpet av 2017

FAO Cereal Supply and Demand Brief

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Forfatter: Arne W Grønhaug, geolog

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

Korrekt om klima

av Stein Bergsmark

En skriftserie om klimavitenskap og politikk

Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

State of the climate 2016

Rapporten er forfattet av Ole Humlum, professor I fysisk geografi ved universitetet på Svalbard. Den er skrevet på engelsk og frikjenner CO2-utslipp som årsak til klimaendringene. Isteden peker rapporten på endel naturlige endringer som årsaken. Rapporten har vedlagt en norsk oversettelse av "executive summary".

Ekstremvær

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a.western:link { }a.ctl:link { }

Det er ikke registrert noen økning i antall ekstremværhendelser i Norge de siste 20 år. Har ikke den jevneøkning av atmosfærisk CO2 noen betydning for antall ekstremværhendelser?

Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation

Denne studien oppstår utifra en bekymring at endringer i værmønstre vil være en av de viktigste effektene av klimaendringene og med disse endringene vil det komme ekstremvær. Dette er av stor betydning i Europa ettersom det går ut over sårbarheten til lokalsamfunn over hele kontinentet og utsetter befolkningen for miljørisiko.
Kilde: DNVA (Det Norske Videnskapsakademiet)

Climate Change’s Inherent Uncertainties

Nesten alle forskere som er direkte involvert i klimaspådommer er klar over de enorme usikkerhetene knyttet til deres produkt. Hvordan kan de kan legge hendene på hjertet og sverge på at menneskelige utslipp av karbondioksid er å ødelegge planeten?
Kilde: Quadrant online, GWPF

New Report: Alarm Over Climate Turns People Off

Ifølge en forespørsel fra noen seniorforskere utnenvt av Universitet College London har alarmistenes påstander om virkningen av global oppvarming bidratt til et tap av tillit til klimaforskere.
 
Kilde: TheTimes, GWPF

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer