Du er her

Klimaendringer - menneskeskapte

Korrekt om klima

av Stein Bergsmark

En skriftserie om klimavitenskap og politikk

Vårt klima - en realitetsorientering

Stein Bergsmark er fysiker og har også gjort omfattende metastudier om jordens klima. Han har oppsummert sine studier i en rapport som bestrider IPCCs påstander om menneskeskapte klimaendringer.

ANKLAGE: Skyldes et varmere klima våre utslipp av klimagasser?

Forfatter: Ketil Haarstad, Seniorforsker, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Teknisk Ukeblad 1715, senere oppdatert.

Det er flere faktorer som skaper grunnleggende tvil om sannheten i teorien om at vi har og/eller vil få et varmere klima pga. at mennesket slipper ut karbon-baserte klimagasser, i hovedsak karbondioksid, og dermed også de tiltak som er basert på disse usikre hypotesene.

Climate Change’s Inherent Uncertainties

Nesten alle forskere som er direkte involvert i klimaspådommer er klar over de enorme usikkerhetene knyttet til deres produkt. Hvordan kan de kan legge hendene på hjertet og sverge på at menneskelige utslipp av karbondioksid er å ødelegge planeten?
Kilde: Quadrant online, GWPF

New Report: Alarm Over Climate Turns People Off

Ifølge en forespørsel fra noen seniorforskere utnenvt av Universitet College London har alarmistenes påstander om virkningen av global oppvarming bidratt til et tap av tillit til klimaforskere.
 
Kilde: TheTimes, GWPF

Global Warming 97 Percent ‘Consensus’ Actually 76 People

97 prosent 'konsensusen' om menneskeskapt global oppvarming som vi har hørt så mye i løpet av de siste årene var egentlig en mening gjort opp av 76 mennesker. Globale oppvarmingsalarmister har endret vitenskapelige tall i en årrekke; forvridd det til statistiske saltstenger for å overbevise folk om at planetens middeltemperatur stiger med en unaturlig og akselerert fart og at mennesker er årsaken.
 
Kilde: Guardian Liberty Voice

Overwhelming Majority Of Conservative MPs Are Climate Sceptics

Nær trekvart av de konservative parlamentsmedlemmene aksepterer ikke bevis for at klima-endringene er blitt skapt av menneskelig aktivitet, ifølge en ny meningsmåling (August 2014)
 
Kilde: PRWeek, GWPF

Hvordan 0.3 prosent blir til 97%

For å kunne bruke av fellesskapets ressurser til klimatiltak, hevdes det at det er konsensus blant 97% av klimaforskerne om at vi har en menneskeskapt global oppvarming, som hevdes å få katastrofale følger for menneskeheten. Det kan derfor være nyttig å undersøke hvordan disse 97% er framkommet.

Climate Change Reconicered II (vol. 1): Physical Science

Many scientists, policymakers, and engaged citizens havebecome concerned over the possibility that man-made greenhouse gas emissions, in particular carbon dioxide (CO2), may be causing dangerous climate change. A primary reason for this public alarm is a series of reports issued by the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

SINTEFs klimarapport konkluderer: Tvilen om menneskeskapte klimaendringer er ikke eliminert.

SINTEFs klimarapport fra april 2013 tar for seg debatten om menneskeskapt global oppvarming og sier at tvilen om den globale oppvarmingen er menneskeskapt på ingen måte er eliminert.

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer