Du er her

Klimaendringer - naturlige

Historie om geologi er kilden til klimakunnskap

Forfatter: Arne W Grønhaug, geolog

Debatten om klima er preget av en ensidig oppmerksomhet om værfenomener som såkalte ekstremvær og værrekorder som får en oppblåst oppmerksomhet i media. Tydeliggjøring av begreper som klima og klimaendringer er fraværende og så tåkelagt at det ikke er mulig å forstå hva som menes. Det settes likhetstegn mellom klima og miljø, og værfenomener diskuteres som om det dreier seg om klima. I det følgende er det forsøkt å klarne begrepene og presentere de fakta som foreligger om klima og klimaendringer på grunnlag av gammel og litt ny kjent kunnskap.

State of the climate 2016

Rapporten er forfattet av Ole Humlum, professor I fysisk geografi ved universitetet på Svalbard. Den er skrevet på engelsk og frikjenner CO2-utslipp som årsak til klimaendringene. Isteden peker rapporten på endel naturlige endringer som årsaken. Rapporten har vedlagt en norsk oversettelse av "executive summary".

Plate Climatology Theory

Geologist, James Edward Kamis prsenterer en ny teori om hvordan vulkansk aktivitet og andre geotermiske virkninger spiller en tidligere lite gjennomtenkte rolle på jordens klima.
 
Kilde: (C) 2014 Scientific Principia

All material reproduced here from Principia Scientific International (PSI) is by the prior agreement and consent of PSI. It may be freely distributed and posted elsewhere if it bears full acknowledgement of the sour

KN62 Måneformørkelsen15. april viser at jorda har en ren atmosfære

En måneformørkelse oppstår når fullmånen kommer inn i jorden sin
skygge, men månen blir allikevel ikke helt borte, ifølge Klimanytt 62
sin artikkel. Her sier Johannes Kepler sitt verk Astronomia pars Optica
forklares det i 1604 hvordan lys fra sola under en måneformørke blir
avbøyd gjennom jordas atmosfære og lyser opp månen.  Kepler skrev at
sollyset blir rødfarget og svakere når det passere gjennom tåke og støv
i jordas atmosfære, og avhengig av tettheten av partikler(tåke og støv)

Naturlige variasjoner styrer klima

1. oktober 2013. Foredrag for SETs klimastudiegruppe av Professor (emeritus) Ole Henrik Ellestad

Naturlige klimavariasjoner. Ingen tegn til CO2 oppvarming.

22. mars 2011. Foredrag for SETs klimastudiegruppe av professor (emeritus) Jan-Erik Solheim, Universitetet i Oslo

Klimaendringene - naturlige og/eller menneskeskapte

14. oktober 2010. Foredrag på SETs klimakonferanse i Ingeniørenes Hus av Ole Henrik Ellestad

Naturlige variasjoner dominerer klimaendringene

Artikkel av forfatter: Ole Henrik Ellestad, Tidligere forskningsdirektør og professor II

Klimaendringene har i flere år vært en av verdens viktigste utfordring. Tidligere dominerende problemstillinger som overbefolkning, fattigdom, viktige miljøforhold og overforbruk måtte vike selv med like gode ”føre - var” argumenter. Fremstående røster hevder at demokratiske prosesser må settes til side, og at motstandere må bringes til taushet for å redde kloden. Argumenter som demokratisk underskudd, vitenskapens frie stilling, og forskningsresultater som viser overbevisende alternative forklaringer på oppvarmingen, når ikke frem stilt opp mot et ”ufeilbarlig” FNs klimapanel, IPCC....

The Next Climate Change

Solen styrer klimaet på jorden, og ikke menneskeskapte effekter.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer