Du er her

Klimaendringer

A New Paper on Disaster Losses and Climate Change

En ny forskningsrapport dukket opp i Climate Change denne uken av Visser et al. som ser på katastrofer og klimaendringer. I likhet med andre studier og IPCC, finner Visser et al. ingen trender i normaliserte katastrofe tap, ved å se på flere beregninger av økonomiske og menneskelige tap.
 
Kilde: Hans Visser (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven, The Netherlands), Springer link

Global Warming 97 Percent ‘Consensus’ Actually 76 People

97 prosent 'konsensusen' om menneskeskapt global oppvarming som vi har hørt så mye i løpet av de siste årene var egentlig en mening gjort opp av 76 mennesker. Globale oppvarmingsalarmister har endret vitenskapelige tall i en årrekke; forvridd det til statistiske saltstenger for å overbevise folk om at planetens middeltemperatur stiger med en unaturlig og akselerert fart og at mennesker er årsaken.
 
Kilde: Guardian Liberty Voice

Sun’s Activity Impacts Climate Change

En ny studie fra Lund Universitet. har, for første gang, rekonstruert solaktivitet under siste istid. Studien viser at det regionale klimaet er påvirket av solen og gir muligheter for å bedre forutsi framtidige klimaforhold i enkelte regioner.

Overwhelming Majority Of Conservative MPs Are Climate Sceptics

Nær trekvart av de konservative parlamentsmedlemmene aksepterer ikke bevis for at klima-endringene er blitt skapt av menneskelig aktivitet, ifølge en ny meningsmåling (August 2014)
 
Kilde: PRWeek, GWPF

Plate Climatology Theory

Geologist, James Edward Kamis prsenterer en ny teori om hvordan vulkansk aktivitet og andre geotermiske virkninger spiller en tidligere lite gjennomtenkte rolle på jordens klima.
 
Kilde: (C) 2014 Scientific Principia

All material reproduced here from Principia Scientific International (PSI) is by the prior agreement and consent of PSI. It may be freely distributed and posted elsewhere if it bears full acknowledgement of the sour

Kashmir floods nothing new not due to climate change

London, 12 November: Et nytt orienteringsskriv utgitt av Global Policy Foundation konkluderer at de seneste oversvømmelsene i Kashmir regionen ved India-Pakistian grensen som drepte flere titalls mennesker er er et tilbakevendende trekk ved den indiske Monsoon og ikke knyttet til klimaendringer.

Hvordan 0.3 prosent blir til 97%

For å kunne bruke av fellesskapets ressurser til klimatiltak, hevdes det at det er konsensus blant 97% av klimaforskerne om at vi har en menneskeskapt global oppvarming, som hevdes å få katastrofale følger for menneskeheten. Det kan derfor være nyttig å undersøke hvordan disse 97% er framkommet.

Climate Change Reconsidered II (vol.2): Biological Impacts

The human impact on global climate is small, and any warning that may occur as a result of human carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gas emissions is likely to have little effect on global temperatures, thecryosphere (ice-covered areas), hydrosphere (oceans, lakes, and rivers), or weather, NIPCC states in a summary for  policymakers

Climate Change Reconicered II (vol. 1): Physical Science

Many scientists, policymakers, and engaged citizens havebecome concerned over the possibility that man-made greenhouse gas emissions, in particular carbon dioxide (CO2), may be causing dangerous climate change. A primary reason for this public alarm is a series of reports issued by the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Påstanden om: «97 % enighet blant vitenskapsmenn om at CO2 er årsaken til den globale oppvarming» er grundig tilbakevist.

En rekke kommentatorer til IPCCs konklusjoner om at menneskeskapt CO2 er den eneste årsaken til global oppvarming, har påstått at det er «97 % enighet blant vitenskapsmenn om dette». Disse referer seg til en forskningsrapport (John Cook et al.) som konkluderer med dette. En ny studie viser at man kan ikke trekke en slik konklusjon av de underliggende data i denne forskningsrapporten.

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer