Du er her

Klimagasser

How to Feed the Planet and Its Additional 1.5 Billion Persons 30 Years from Now

Oppsummering: Det store spørmålet er hvordan det skal bli mulig å brødfø en stadig voksende global befolkning. En studie viser hvordan planteproduksjon har forandret seg i 4 forskjellige temperaturscenarier og økt innhold av CO2 i atmosfæren.

 

ANKLAGE: Skyldes et varmere klima våre utslipp av klimagasser?

Forfatter: Ketil Haarstad, Seniorforsker, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Teknisk Ukeblad 1715, senere oppdatert.

Det er flere faktorer som skaper grunnleggende tvil om sannheten i teorien om at vi har og/eller vil få et varmere klima pga. at mennesket slipper ut karbon-baserte klimagasser, i hovedsak karbondioksid, og dermed også de tiltak som er basert på disse usikre hypotesene.

Notat om CO2

Det er viktig å gjøre oppmerksom på det fremragende arbeidet som Craig Idso og medarbeidere gjør med bl.a. å ukentlig publisere oversikt over nye vitenskapelige avhandlinger om CO2 og klima.
 
Klimaarkivets redaktør John Sverre Svendsen har utarbeidet en rapport basert på innspill fra Morten Jødal og Tom V Segalstad.

How long does carbon dioxide remain in the atmosphere?

Jeg har bemerket før at "klimaendringer" er full av ukjente faktorer, som folk ofte gjør selvsikre antagelser om. En korrespondent rapporterte om en slik antagelse her om dagen - han hadde lyttet til en foreleser i Storbritannia som sa at det ville ta "en million år for silikat forvitring å fjerne den ekstra mengden CO2 som blir satt ut i atmosfæren".
 
Kilde: donaitkin.com (Blogg) 

Enter stage left: Doom from methane!

En lokalavis i Canberra, Australia har publisert en alarmistisk artikkel om klimafarene for metangass som kan slippe ut hvis områder i Arktis skulle tine som en følge av klimaendringer, skrevet at en journalist Julian Cribb. Don Aitkin mener denne påstanden er meget sterkt overdrevet.
 
Kilde: Donaitkin.com

Climate Change Reconsidered II (vol.2): Biological Impacts

The human impact on global climate is small, and any warning that may occur as a result of human carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gas emissions is likely to have little effect on global temperatures, thecryosphere (ice-covered areas), hydrosphere (oceans, lakes, and rivers), or weather, NIPCC states in a summary for  policymakers

Kan vi stole på IPCCs påstand om at CO2 styrer klimaet?

Konklusjon: IPCC har nettopp lansert sin femte klimarapport i tre deler. Den første rapporten omhandler selve klimateorien, de to andre omhandler konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer og forslag til samfunnsendringer som følge av disse. Alle tre delrapporter svikter når det klimavitenskapelige grunnlaget svikter.

CO2, naturen og landbruket

Foredragsholderen viser at CO2 er avgjørende for plantelivet, og økt CO2 i atmosfæren fører til økt plantevekst.

Carbon Dioxide and Earth’s Future

"Carbon Dioxide and the Earth's future" with subtitle "Pursuing the Prudent Path" is a 168 page book written by Craig D. Idso and Sherwood B. Idso at the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change.

CO2 som klimagass - forutsetninger og begrensinger

20. november 2012. Foredrag for SETs klimastudiegruppe av Oddbjørn Engvold, Universitetet i Oslo

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer