Du er her

Utslipp

India 'won't sacrifice growth at climate talks'

Indias minister for miljø og skog har uttalt at India ikke har til hensikt å undertegne en avtale om å redusere utslipp av klimagasser i FNs klimakonferanse i Lima som vil risikere å redusere økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse. Å bekjempe fattigdom er viktigste nasjonale prioritet.
 
Kilde: DailyMail Online

India invokes 'right to grow' to tell rich nations of its stand on future climate change negotiations

NEW DELHI: I det som kan være et sterkt signal til rike nasjoner på spørsmålet om klimaendringer, sa New Delhi tirsdag utviklingslandene, inkludert India, har en "rett til å vokse", og i prosessen deres "netto utslipp (av drivhus gasser) kan øke ".
 
Kilde: The Times of India

Coal gas boom in China threatens to spew greenhouse gases as world tries to curb emissions

Kina's  kullgass-virksomhet fortsetter å ekspandere mens resten av verden prøver å redusere sine utslipp.
 
Kilde:Vancouversun online

Coal's continued dominance of global industrialization must be made more vivid in climate change accounting

Verdens regnskapssystem for karbonutslipp drevet av FN ser bort ifra kapitalinvesteringer i fremtidige kullfyrte og naturlig gasskraftverk som vil forplikte verden til flere tiår og milliarder av tonn med utslipp av klimagasser, ifølge en ny studie fra Universitetet i Princeton og Universitetet i California-Irvine publisert 26. August 2014 i tidsskriftet Environmental Research Letters.
 
Kilde: University of Princeton, University of California-Irvine

New coal power stations threat to EU’s emissions target

Å brenne Europas brunkull reserver vil utslette karbonbudsjettet fra 2020 til slutten av dette århundet uttaler GreenPeace.
 
Nye kullkraftverk laget for å brenne Europas massive deponier av brunkull utgjør en alvorlig trussel mot kontinentets dekarboniseringstiltak, ifølge tall frigitt  27. August 2014.
 
Kilde: The Guardian online

Poland will veto 40% CO2 reduction

Hvis EU møtet i oktober vedholder den Europeiske Kommisjonens forslag om å redusere karbondioksid utslipp med 40 % innen 2030, kommer Polen til å legge ned veto, uttalte vise statsminister Janusz Piechociński til polsk radio torsdag 16. oktober

Germany Plans To Withdraw From Binding 2020 Climate Targets

Den tyske koalisjonsregjeringen planlegger å trekke seg fra sine klimamål for 2020. Uavhengig av offentlige protester har den føderale økonomiministeren Sigmar Gabriel (SPD) gått bort fra kravet om å kutte 40 % av CO2 utslippene sammenlignet med 1990 nivåene innen 2020. " Det er klart at [2020 CO2 ] målet ikke lenger er mulig " sier visekansleren, ifølge informasjon innhentet fra SPIEGEL i midten av november 2014 og han legger til "vi kan ikke avslutte kullkraften over natten."
 
Kilde:  Spiegel online, GWPF

Påstanden om: «97 % enighet blant vitenskapsmenn om at CO2 er årsaken til den globale oppvarming» er grundig tilbakevist.

En rekke kommentatorer til IPCCs konklusjoner om at menneskeskapt CO2 er den eneste årsaken til global oppvarming, har påstått at det er «97 % enighet blant vitenskapsmenn om dette». Disse referer seg til en forskningsrapport (John Cook et al.) som konkluderer med dette. En ny studie viser at man kan ikke trekke en slik konklusjon av de underliggende data i denne forskningsrapporten.

The Environment of Poverty

I artikkelen «The Environment of Poverty»  tar Bjørn Lomberg i Copenhagen Consensus opp satsing på CO2-kutt som et problem i forhold til bekjempelse av fattigdom. Ifølge Verdens Helseorganisasjon lever 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom, 2,6 milliarder mangler tilgang til rent vann og ren hygiene og minst 3 milliarder brenner farlig brennbart materiale inne for å holde varmen.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer