Lokale og globale temperaturer

KLIMA: Erik Bye, Ole Humlum, og Kjell Stordahl mener i en kronikk i TU161l at klimaet fremdeles domineres av naturlige klimaendringer. Uten å fremlegge vitenskapelige bevis for alternative fysiske prosesser som måtte spille en rol1e.

Men slike svingninger oppstår ikke av seg selv. De må ha en fysisk årsak ifølge fysikkens lover. Så hva er det som kan skape svingningene som de mener dominerer effekten fra økt CO2?

Disse akademikerne viser en figur av temperaturen fra GISP-2 iskjerne. De samme dataene kan lastes ned fra nettstedet til NOAA (ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accurn_alley2000.Lrt), noe som jeg gjorde. De tre akademikerne har også lagt til en rød stiplet linje, som skal beskrive den siste temperaturendringen. Angivelig mener de global temperaturendring, for det finnes vel knapt termometermålinger av disse fra sentrale delen av Grønland.

For moro skyld, forsøkte jeg å repetere temperaturkurven deres, og fikk en identisk kurve. De dataene jeg plottet var ifølge kilden beskrevet som «Temperature in central Greenland». Da er det ikke rart at man ser tegn til kraftige interne variasjoner, f.eks. forbundet med endring i havstrømmer og isutbredelse. Temperaturen på Grønland er imidlertid ikke det samme som den globale middeltemperaturen.

Hvis den røde kurven da representerer global middeltemperatur, er det for meg ubegripelig at den brukes ti1 å skjøte Gisp-2 dataene. Med en statistiker blant forfatterne av denne kronikken burde man forvente en ordentlig analyse. Når resultatene er så underlige, vil jeg be om å få mer innsyn i dataene og analysen deres.]eg har etterspurt slike detaljer før fra to av forfatterne, men har til gode å se åpenhet rundt analysen deres.

Påstanden om at prediksjoner basert på klimamodellene ikke kan testes er også merkelig. De som tar seg tid til å lese gjennom IPCC siste rapport (2007), vi1 se at modellscenarioene fra de forrige rapportene er blitt sammenstillet med temperaturutviklingen siden den tid, noe som Jim Hansens projeksjoner fra 1988 (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/05/hansens-1988-projections/) også viser. Men man kan også evaluere modellenes evne til å lage prognose forklimafølsomheten, beregninger som baserer seg beskrivelse av fysiske prosesser som har en tilbakevirkende effekt. Selv har jeg vært involvert i slik analyse, og vi ser en god overensstemmelse mellom modell og virkelighet(Benestad, & Schmid (2009), J. Geophys. Res.).

Når det gjelder påstanden om vanndamp i atmosfæren, gir akademikerne ingen referanser. Men man kan jo lure, når det viser seg at så mange andre påstander er av så tvilsom karakter. Vitenskap må være åpen, reproduserbar, og objektiv: Hadde denne kronikken vært en studentoppgave, hadde de strøket fordi de ikke hadde satt seg inn i bakgrunnsmaterialet. ikke gitt gode nok referanser, og ikke redegjort for fysikken bak eventuelle alternative mekanismer. Vi har de beste målingene nå for ulike forhold som kan påvirke klimaet, men ingen viser noen tidsutvikling som kan forklare den globale.

Rasmus Benestad, klimaforsker

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer