Temperatur

Earth has been getting hotter for the past 10,000 YEARS - contradicting studies that humans started global warming

En ny studie vil forhåpentligvis oppklare spørsmålet om Jorden har vært i en global oppvarmet eller en nedkjølingsperiode før det 20. århundre. Studien argumenterer med at data viser at Jordens klima har blitt stadig varmere i løpet av de siste titusen årene - lenge før  menneskelig aktivitet ble tiltenkt å ha  noen påvirkning.

Deep Oceans Are Cooling Amidst A Sea of Modeling Uncertainty: New Research on Ocean Heat Content

To av de verdens fremste havforskerne fra Harvard og MIT har addressert databegrensningene som i disse tider forhindrer havforskermiljøene fra å løse forskjellene mellom ulike anslag på endring i havets varmeinnhold. De peker på hvor de fremtidige dataene er mest nødvendig slik at tvetydighetene ikke fortsetter fremover i de neste tiårene.

Cooling Ocean Air Temps

Oppsummering: Havets overflatetemperatur er den beste indikator på varneenergi tatt opp eller avgitt fra atmosfæren. Måling av vanntemperatur er derfor en mer stabil måte å måle temperturvariasjoner, spesielt siden haven utgjør 71 % av jordens overflate. Forskning har vist at lufttemperatur ligger 2-3 måneder etter forandringer i havets overflatetempertur: Forandringer i atmosfærens innhold av CO2 ligger også 11-12 måneder etter. 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer