Heller ikke elbiler er miljøvennlige - globalt sett

Av Geir Martinussen, elektroingeniør og universitetslektor i matematikk

(Artikkelen ble først publisert i Dagbladet 03.03 2018 og Aftenposten 15.01. 2018, noe avkortet)

Oppsummering: Globalt sett er det knapt noen miljøgevinst ved å bytte ut fossilbiler med elektrisk drift, når produksjon av batterier, med store mengder litiumkarbonat fra u-land, tas med i regnskapet. En annen batteriingrediens, kobolt, skaper tilsvarende lokale miljøproblemer. Batteriproduksjonen alene har for øvrig dobbelt så store CO2-utslipp sammenliknet med fossilbiler totalt. Avgiftspolitikken for elbiler i Norge har medført en urettferdig fordeling av bilbruk og som fortoner seg som symbolsk

Vi fjerner ikke verdens miljøproblemer ved at det blir renere luft i byene i Norge. Tvert imot, ved vår satsning på elbiler overfører vi problemene til andre land, de som produserer bilene og strømmen. Egoistisk, vil nok mange mene.

 For en som er opptatt av miljø, både globalt og lokalt, virker den overivrige elbilsatsningen i Norge både forhastet og overdrevet. Globalt sett er det knapt noen miljøgevinst å hente ved å bytte ut fossilbiler (som bruker bensin eller diesel) med elbiler.

Spesielt er produksjonen av batterier til elbilene problematisk. Til dette kreves store mengder Litiumkarbonat, rundt 60 kg pr batteri, hvorav en vesentlig del utvinnes i Sør-Amerika, med meget store negative påvirkninger av miljøet. Reduse er en EU-finansiert miljøorganisasjon. De påpeker at grunnvannet forstyrres og dermed vannreservene, våtmarksområder tørker ut med negative konsekvenser for dyrelivet, helseskadelig støv virvles opp, vannkilder og jordsmonn forurenses.

Også Kobolt er en viktig ingrediens i elbilbatterier, og skaper tilsvarende miljøproblemer. Dessuten er både UNICEF og Amnesty sterk bekymring for de over 40 000 barna i Kongo som jobber i gruver der det utvinnes Kobolt. Over halvparten av verdens Kobolt kommer fra Kongo. I følge Washington Post kommer rundt en tredel av stoffet som eksporteres fra Kongo, fra uregulerte gruver.  

Batteriproduksjonen fører dessuten til at CO2-utslippet ved produksjon av en elbil faktisk er dobbelt så høyt som for en fossilbil. Riktignok hevdes det at dette vil jevne seg ut i det lange løp, men det er en ”sannhet” med meget store modifikasjoner.   Mange har regnet mye på dette, med til dels noe forskjellige resultater, som kanskje til en viss grad kan forklares med grunnholdningene. Uansett tyder beregningene på at elbilen slett ikke er så miljøvennlig som mange av oss har trodd. Professor Hans  Peter Lenz ved det tyske Karlsruher Institut für Technik er en uavhengig ekspert på CO2. Han har kommet til at når alt tas i betraktning, så er faktisk fossilbilen den mest miljøvennlige. Ved Lancaster University er Mike Brenden-Lee ekspert på CO2-utslipp. Han påviser at det globalt sett er liten forskjell på el-bil og fossilbil når det gjelder CO2-utslipp.  Har vi en litt eldre fossilbil i brukbar stand, gir det faktisk en miljømessig meget negativ effekt å skrote den til fordel for å kjøpe elbil. Som eksempel kan nevnes at en el-Golf slipper ut over 23 tonn CO2 allerede før den kommer i drift. En eldre bensin-Golf i bra stand kan kjøre over 15 000 km pr. år i 10 år før den slipper ut like mye CO2 som el-Golfen allerede har gjort før den i det hele tatt har begynt å kjøre. Dette var ett eksempel – det finnes mange tilsvarende. Skrot for all del ikke en fossilbil i bra stand!

 I mange byer er det innført beboerparkering. I Oslo betaler beboerne 3000 kroner i året for å kunne parkere på gata. På kommunens nettsider kan vi lese at meningen med beboerparkering var todelt, å sikre beboerne parkering samt å redusere fremmedparkering (ved jobbreise).  

 Aftenposten har en større artikkel 6. januar, der overskriften er ”Bare knallharde bomavgifter får folk til å parkere bilen”.  

Kommunens intensjon med beboerparkering sammen med høye bomavgifter burde føre til at biltrafikken minker vesentlig. Da er det forstemmende at kommunen faktisk går motsatt vei. Svært mange reagerer på at fremmedparkerte elbiler prioriteres framfor beboernes, og at de fortrenger beboernes biler. Elbiler kan nemlig parkeres gratis, der beboerne har betalt 3000 kroner for en plass de ikke er garantert. Ikke nok med det – de kan også lades gratis, på de få ladestasjonene som vel var ment for beboerne. Beboere i tettbygde strøk, i bygårder i de store byene for eksempel, har i liten grad mulighet for å ha egne ladepunkter. De vil være avhengig av de få kommunale ladestasjonene, som altså stort sett er opptatt av fremmedparkerte elbiler.

Som utgangspunkt får elbiler mye ufortjent positiv omtale med hensyn til miljøvennlighet. Og blant annet på grunn av en feilslått avgiftspolitikk kjøper mange de store elbilene. Stikk i strid med kommunens intensjon om å redusere arbeidsreiseparkering, lar de elbilene kjøre i kollektivfelt samt slippe bomavgift. Alle biler virvler opp veistøv ved kjøring, selvsagt også elbiler. En Tesla med piggdekk, som har en kjørestrekning på 75 km til og fra jobb, virvler faktisk opp over 100 kg asfalt og asfaltstøv i løpet av en vintersesong. Siden bilen kjøres i kollektivfelt, med gratis bompassering, gratis parkering og gratis drivstoff (kommunal strøm), er det kanskje ikke rart at det er fristende å bruke bilen til jobbreise. Men hva tenker politikerne om dette? Er det et rettferdig system de har innført?

Heller ikke betales veibruksavgift for elbilene, selv om de bruker veiene på like linje som fossilbilene og sliter minst like mye på veiene. Veibruksavgiften er lagt inn som en ekstra avgift for bensin og diesel. I Aftenposten 30.10. viser forsker i SSB, Geir H.M. Bjertnes, til rapport fra SSB, der konklusjonen er at dersom logikken om at forurenser skal betale for veibruksavgift, må engangsavgiften (pluss årsavgifter) for elbiler være høyere enn for tilsvarende fossilbiler.  

For bare seks-syv år siden ble vi sterkt anbefalt å kjøpe dieselbiler. Dagens elbilmantra er dessverre like forhastet, og vitner om ren symbolpolitikk.  

Et noe diffust mål fra enkelte politikere er at fra 2015 skal det bli slutt på import av fossilbiler. Noen politikere synes å mene at da skal fossilbiler fases ut. Heldigvis er nok det en misforståelse. De fossilbilene som er på veiene da, skal selvsagt fortsette å være det, jfr eksemplet med el-Golf og fossil-Golf foran.

Konklusjonen må være at el-bilfordelene fjernes. Avgifter må betales – i dag sponses elbilene med mange milliarder bare ved å slippe avgifter. De pengene kunne vært brukt på kollektivtransport, sykkelveier og mye annet fornuftig. Fordelene med kollektivfeltkjøring, gratis bompassering, gratis ladning og gratis parkering på bekostning av beboere som har betalt for plasser de ikke er garantert, må opphøre.

Elbiler bruker dessuten strøm, som i stor grad globalt sett kommer fra forurensende kullkraftverk. Forhåpentligvis fases disse ut til fordel for sol-, vind- og vannenergi. Og om noen år vil forhåpentligvis produksjonen av el-biler ha blitt mer miljøvennlig. Inntil da må elbilene betale tilsvarende avgifter som fossilbiler, og alle de andre urettferdige fordelene må bort.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer