State of the climate 2016

KLIMASTATUS 2016 BASERT KUN PÅ OBSERVASJONER

Forfatter: Ole Humlum, professor I fysisk geografi ved universitetet på Svalbard

OPPSUMMERING PÅ NORSK (oversatt av John Sverre Svendsen)

  1. Det er sannsynlig at 2016 var en av de varmeste årene siden tempertur ble målt instrumentelt fra omtrent. 1850. Men i slutten av 2016 var global atmosfærisk temperatur stort sett tilbake til årene før det nylige 2015 - 2016 oseangrafiske El Niño episode, selv om det er små forskjeller mellom de individuelle temperturmålinger. Dette faktum viser at de globale 2015-2016 overflatetempertur maksima var forårsaket hovedsakelig av El Niño. Det også antyder at det som er blitt kalt ”hiatus”, ”pause” eller periode med ”moderat oppvarming”, kan fortsette etter den nylige El Niño episoden.

  2. Det er tilsynelatende en systematisk utvikling av forskjeller mellom global luft temperatur som er beregnet av stasjonære målestasjoner og av satellitter. Spesielt etter 2003 har global temperaturberegning basert på stasjonære målinger, driftet kontinuerlig bort fra satellittbaserte beregninger i en varmere retning og er nå ca. 0,1 grad C høyere.

  3. Temperaturvariasjonene, som er målt i den lavere troposfære er generelt reflektert også i høyere luftlag , og den generelle temperatur ”pausen” siden omkring 2002, er målt i alle høyder over havet, inkludert tropopausen og inn i stratosfæren. Men i stratosfæren begynte temperatur”pausen” helt tilbake til 1995, dvs. 5-7 år før en liknende temperatur”pause” begynte i den lavere troposfære nær jordens overflate. Den stratosfæriske temperatur”pause” har nå vedvart uten avbrekk i 22 år.

  4. Den nylige 2015-2016 oseangrafiske El Niño er blant den sterkeste siden målinger begynte i 1950. Når hele måleserien betraktes under ett, later det til at nylige variasjoner i El Niño og La Niña ikke later til å avvike fra tidligere mønster.

  5. Mye av varmen som er avgitt i løpet av 2015-2016 El Niño- perioden later til å ha blitt overført til de polare regioner, spesielt til Arktisk, som har forårsaket alvorlige værfenomena og unormalt høye temperaturer. Denne varmen kan ha blitt utstrålt til verdensrommet, siden breddegrader nord for 70 grader N er blitt observert med over normal langbølgeutstråling i løpet av høsten i den nordlige hemisfære og tidlig på vinteren i 2016.

  6. Siden 2004, da Argobøyene ble satt i virksomhet, har globale hav over 1900 meters dybde blitt gjennomsnittlig noe varmere. Den maksimale oppvarmingen (fra overflaten til omtrent 120 meters dybde) påvirker havene nær Ekvator og overflatoppvarming er fraværende eller liten i høyere breddegrader i begge hemisfærer. Den maksimale havoverflateoppvarming har funnet sted på breddegrader hvor innkommende solbestråling er ved årlig maksimum. Det er slått fast at det siden 2004 har vært en netto avkjøling av det nordlige Atlanterhavet.

  7. Data fra vannstandsmålere fra hele verden antyder en gjennomsnittlig global havstigning på 1-1,5 mm/år, mens satellitt- avledet målinger tyder på en økning på mer enn 3mm/år. Denne påfallende forskjellen er hittil ikke fått noen generelt akseptert forklaring.

  8. Utbredelsen av Arktisk og Antarktisk havis har siden 1979 utviklet seg i motsatt retning, med tilbakegang og økt utbredelse, respektivt. I tillegg til disse generelle trendene, så er kortere forandringer også viktig for å forstå årlig variasjoner. I Arktis er en 5,3-års periodisk variasjon av betydning, mens for den Antarktiske syklus er omtrent 4,5 års varighet av betydning. Begge disse variasjonene nådde sine minimumsnivåer samtidig i 2016, som forklarer det nylige minimum i global utbreding av havis.

  9. Snødekke i den nordlige hemisfære har viktige lokale og regionale variasjoner fra år til annet. Imidlertid er den generelle tendensen (siden 1972) en stabil utbredelse av snø.                                                                                                       

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer